หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี 2562

เว็บไซต์ศูนย์สอบความรู้ สภาเภสัชกรรม

 กำหนดการสอบ ประจำปี 2562

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 (PLE CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20 - 21 เมษายน 2562

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2562 (OSPE) วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (MCQ) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562

 

การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2562 (PLE CC1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562