หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ห้องสมุด ห้องเอกสารอ้างอิง

 

► ทรัพยากรที่ให้บริการ

1. เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ (ให้บริการเฉพาะในห้องเอกสารอ้างอิงฯ เท่านั้น หากประสงค์จะยืม สามารถยืมและคืนภายในวันเดียวกัน)

              

สถานที่จัดเก็บ : เดินตรงเข้ามาตู้หนังสือจะอยู่ทางด้านขวา (จุดสังเกตคือแถบที่สันของหนังสือจะเป็นสีแสด)

2. ตำราทางเภสัชศาสตร์

                     

สถานที่จัดเก็บ : เดินตรงเข้ามาจะเจอชั้นหนังสือ แยกตามหมวดหมู่ของหนังสือ เช่น หมวดQM  RM PA ตามด้วยตัวเลข

ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์  (ทั้งตำราภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

3. สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย  

สถานที่จัดเก็บ  : ตู้เลื่อนหลังห้อง แยกตามสีของเล่ม และปีพิมพ์

4. หนังสืออ่านนอกเวลา

                       

สถานที่จัดเก็บ : ชั้นวางบริเวณเคาร์เตอร์ ยืม - คืน 

5.แหล่งข้อมูลออนไลน์

 
 

 

► บริการออนไลน์


 

► วัน - เวลาเปิดให้บริการ     


1. ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา  : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น., วันเสาร์ เวลา 12.00-17.00 น. 
 •  (งดให้บริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. หอสมุดกลาง 

 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 18.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น                 
 • (งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. Co-working space (อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 2)  

 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 06.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์ 17.00 - 06.00 น.   
 • (งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

► ติดต่อห้องเอกสารอ้างอิงฯ

 ปัจุบันห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 คน

 

แนะนำหนังสือใหม่

1. ห้องสมุดคณะ

หนังสือใหม่ประจำเดือน NEW!!!

 เดือนมกราคม 62

 เดือนพฤศจิกายน 61     

  

2.​ หอสมุดกลาง 

   รายการหน้าสือใหม่ 

 

► แนะนำหนังสือที่มาพร้อมสื่อออนไลน์ หรือสื่อประเภท CD

 

1. หนังสือที่มาพร้อมสื่อออนไลน์ 

รายการหนังสือขูดรหัส และ การใช้งาน 

2.หนังสือที่มาพร้อมสื่อประเภท CD 

​ รายการหนังสือที่มาพร้อมกับCD 

การใช้งาน  

 

 

► การใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์


วิธีการใช้ VPN จากนอกมหาวิทยาลัย 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์ 

แจ้งเวียนคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ  

 1. ​แจ้งการเข้าใช้งานสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2561
 2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect
 3. แจ้งการเข้าใช้งานฐาน Web of Science จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4. แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท Ebscohost 
 5. แจ้งเปิดทดลองใช้ ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile