หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2018 2019 2020>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2562ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พฤ. 1 ส.ค.62                       
ศ. 2 ส.ค.62             
ส. 3 ส.ค.62                       
อา. 4 ส.ค.62                       
จ. 5 ส.ค.62                 
อ. 6 ส.ค.62                 
พ. 7 ส.ค.62                     
พฤ. 8 ส.ค.62                 
ศ. 9 ส.ค.62               
ส. 10 ส.ค.62                       
อา. 11 ส.ค.62                       
จ. 12 ส.ค.62                       
อ. 13 ส.ค.62                 
พ. 14 ส.ค.62                   
พฤ. 15 ส.ค.62                       
ศ. 16 ส.ค.62             
ส. 17 ส.ค.62                       
อา. 18 ส.ค.62                       
จ. 19 ส.ค.62                       
อ. 20 ส.ค.62                       
พ. 21 ส.ค.62                       
พฤ. 22 ส.ค.62                       
ศ. 23 ส.ค.62                       
ส. 24 ส.ค.62                       
อา. 25 ส.ค.62                       
จ. 26 ส.ค.62                 
อ. 27 ส.ค.62                 
พ. 28 ส.ค.62                   
พฤ. 29 ส.ค.62                     
ศ. 30 ส.ค.62             
ส. 31 ส.ค.62