หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (7 พฤศจิกายน 2560 ,15:04 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560 ,15:08 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)