หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเรียน และปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561

ตารางเรียนและปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (5 พฤศจิกายน 2561 ,13:28 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 ธันวาคม 2561 ,10:59 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศ (Please click to open)
2. ตารางสรุปแต่ละชั้นปี (Please click to open)
3. ตารางเรียน ปี 1 (Please click to open)
4. ตารางเรียน ปี 2 (Please click to open)
5. ตารางเรียน ปี 3 (Please click to open)
6. ตารางเรียน ปี 4 (Please click to open)
7. ตารางเรียน ปี 5 (Please click to open)
8. วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี วิชา (Please click to open)