หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การสอบชิงทุนมุลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจ สมัครเพื่ออบชิงทุนมุลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ปิดรับสมัครทางออนไลนื ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (10 สิงหาคม 2561 ,10:31 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2561 ,10:36 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)

ย้อนกลับ

ข่าวรับสมัคร ป.โท/เอก