หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


03
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ห้องเอกสารอิงทางเภสัชศาสตร์ เดือน พฤศจิกายน 2561
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2560

แหล่งข้อมูลออนไลน์ และการใช้งาน

 • ฐานข้อมูล UpToDate 
 • ฐานข้อมูล Micromedex  (ใหม่!!! สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตค 61)
 • รายชื่อ E-books ที่คณะเภสัชบอกรับ (ลิงค์ Ebooksเภสัช.pdf)
 • รายชื่อฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
 • รายชื่อวารสารด้านเภสัชศาสตร์ (รอการคัดเลือกจากกรรมการ)
 • วิธีการใช้ VPN จากนอกมหาวิทยาลัย (ลิงค์ https://vpn1.ubu.ac.th/)
 • คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์ (ลิงค์ FAQการใช้งานOnlineResource.pdf)
 • คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ
 • แจ้งการเข้าใช้งานสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (ลิงค์ตามเอกสาร PDF ที่แนบมา)                 
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect (ลิงค์ตามเอกสาร PDF ที่แนบมา)           
 • แจ้งการเข้าใช้งานฐาน Web of Science จากภายนอกมหาวิทยาลัย (ลิงค์ตามเอกสาร PDF ที่แนบมา)   
 • แจ้งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท Ebscohost (ลิงค์ตามเอกสาร PDF ที่แนบ)
 • แจ้งเปิดทดลองใช้ ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (ลิงค์ตามเอกสาร PDF ที่แนบมา)      

แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดกลาง  (ลิงค์ http://www.oar.ubu.ac.th/index.php?option=com_content&view=categories&id=118&Itemid=428)

วัน-เวลา เปิดให้บริการ

 • ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา: วันราชการ 8.30-17.30 น., วันเสาร์  12.00-17.00 น. (งดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ช่วงปิดภาคการศึกษา: วันราชการ 8.30-16.30 น. (งดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)         
 • หอสมุดกลาง
 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา: วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
 • ช่วงปิดภาคการศึกษา: วันราชการ 8.30-16.30 น.            
 • Co-working space ชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
 • วันที่ 10-21 กันยายน 2561: วันจันทร์-ศุกร์ 21.00-6.00 น., วันเสาร์-อาทิตย์ 17.00-6.00 น.
 • วันที่ 25 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561: เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ช่วงปิดภาคการศึกษา: รอประกาศ       

บริการออนไลน์

 • บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย รายชื่อฐานข้อมูล การยืมต่อออนไลน์ การยืมระหว่างห้องสมุด ฯลฯ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ดังนี้ (ลิงค์ http://www.oar.ubu.ac.th/)