หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
จ. 1 ม.ค.61                       
อ. 2 ม.ค.61                       
พ. 3 ม.ค.61                       
พฤ. 4 ม.ค.61                       
ศ. 5 ม.ค.61                       
ส. 6 ม.ค.61                       
อา. 7 ม.ค.61                       
จ. 08 ม.ค.61                       
อ. 09 ม.ค.61                       
พ. 10 ม.ค.61                       
พฤ. 11 ม.ค.61                       
ศ. 12 ม.ค.61                       
ส. 13 ม.ค.61                       
อา. 14 ม.ค.61                       
จ. 15 ม.ค.61           
อ. 16 ม.ค.61                
พ. 17 ม.ค.61               
พฤ. 18 ม.ค.61           
ศ. 19 ม.ค.61            
ส. 20 ม.ค.61                       
อา. 21 ม.ค.61                       
จ. 22 ม.ค.61                 
อ. 23 ม.ค.61                 
พ. 24 ม.ค.61             
พฤ. 25 ม.ค.61                 
ศ. 26 ม.ค.61                 
ส. 27 ม.ค.61                       
อา. 28 ม.ค.61                       
จ. 29 ม.ค.61         
อ. 30 ม.ค.61                   
พ. 31 ม.ค.61