หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พฤ. 1 ก.พ.61             
ศ. 2 ก.พ.61           
ส. 3 ก.พ.61                       
อา. 4 ก.พ.61                       
จ. 5 ก.พ.61                 
อ. 6 ก.พ.61                       
พ. 7 ก.พ.61             
พฤ. 08 ก.พ.61           
ศ. 09 ก.พ.61             
ส. 10 ก.พ.61                       
อา. 11 ก.พ.61                       
จ. 12 ก.พ.61                 
อ. 13 ก.พ.61                 
พ. 14 ก.พ.61             
พฤ. 15 ก.พ.61               
ศ. 16 ก.พ.61             
ส. 17 ก.พ.61                       
อา. 18 ก.พ.61                       
จ. 19 ก.พ.61           
อ. 20 ก.พ.61                   
พ. 21 ก.พ.61             
พฤ. 22 ก.พ.61           
ศ. 23 ก.พ.61             
ส. 24 ก.พ.61                       
อา. 25 ก.พ.61                       
จ. 26 ก.พ.61         
อ. 27 ก.พ.61                   
พ. 28 ก.พ.61