หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พฤ. 1 มี.ค.61                       
ศ. 2 มี.ค.61                     
ส. 3 มี.ค.61                       
อา. 4 มี.ค.61                       
จ. 5 มี.ค.61                       
อ. 6 มี.ค.61                       
พ. 7 มี.ค.61                       
พฤ. 08 มี.ค.61                       
ศ. 09 มี.ค.61                       
ส. 10 มี.ค.61                       
อา. 11 มี.ค.61                       
จ. 12 มี.ค.61                       
อ. 13 มี.ค.61                       
พ. 14 มี.ค.61                       
พฤ. 15 มี.ค.61             
ศ. 16 มี.ค.61             
ส. 17 มี.ค.61                       
อา. 18 มี.ค.61                       
จ. 19 มี.ค.61                 
อ. 20 มี.ค.61                       
พ. 21 มี.ค.61           
พฤ. 22 มี.ค.61               
ศ. 23 มี.ค.61           
ส. 24 มี.ค.61                       
อา. 25 มี.ค.61                       
จ. 26 มี.ค.61             
อ. 27 มี.ค.61                   
พ. 28 มี.ค.61             
พฤ. 29 มี.ค.61               
ศ. 30 มี.ค.61           
ส. 31 มี.ค.61