หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2016 2017 2018>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2560ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พ. 1 มี.ค.60                       
พฤ. 2 มี.ค.60                       
ศ. 3 มี.ค.60                       
ส. 4 มี.ค.60                       
อา. 5 มี.ค.60                       
จ. 6 มี.ค.60                       
อ. 7 มี.ค.60                       
พ. 08 มี.ค.60                       
พฤ. 09 มี.ค.60               
ศ. 10 มี.ค.60           
ส. 11 มี.ค.60                       
อา. 12 มี.ค.60                       
จ. 13 มี.ค.60                 
อ. 14 มี.ค.60               
พ. 15 มี.ค.60                       
พฤ. 16 มี.ค.60             
ศ. 17 มี.ค.60             
ส. 18 มี.ค.60                       
อา. 19 มี.ค.60                       
จ. 20 มี.ค.60                 
อ. 21 มี.ค.60                     
พ. 22 มี.ค.60                 
พฤ. 23 มี.ค.60         
ศ. 24 มี.ค.60           
ส. 25 มี.ค.60                       
อา. 26 มี.ค.60                       
จ. 27 มี.ค.60           
อ. 28 มี.ค.60                     
พ. 29 มี.ค.60                 
พฤ. 30 มี.ค.60           
ศ. 31 มี.ค.60