หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อา. 1 เม.ย.61                       
จ. 2 เม.ย.61           
อ. 3 เม.ย.61                   
พ. 4 เม.ย.61             
พฤ. 5 เม.ย.61                     
ศ. 6 เม.ย.61                       
ส. 7 เม.ย.61                       
อา. 08 เม.ย.61                       
จ. 09 เม.ย.61                 
อ. 10 เม.ย.61                   
พ. 11 เม.ย.61             
พฤ. 12 เม.ย.61                     
ศ. 13 เม.ย.61                       
ส. 14 เม.ย.61                       
อา. 15 เม.ย.61                       
จ. 16 เม.ย.61                       
อ. 17 เม.ย.61                       
พ. 18 เม.ย.61                   
พฤ. 19 เม.ย.61               
ศ. 20 เม.ย.61             
ส. 21 เม.ย.61       
อา. 22 เม.ย.61                       
จ. 23 เม.ย.61         
อ. 24 เม.ย.61                       
พ. 25 เม.ย.61             
พฤ. 26 เม.ย.61               
ศ. 27 เม.ย.61           
ส. 28 เม.ย.61                       
อา. 29 เม.ย.61                       
จ. 30 เม.ย.61