หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อา. 1 ก.ค.61                       
จ. 2 ก.ค.61                       
อ. 3 ก.ค.61                       
พ. 4 ก.ค.61                       
พฤ. 5 ก.ค.61                       
ศ. 6 ก.ค.61                       
ส. 7 ก.ค.61                       
อา. 08 ก.ค.61                       
จ. 09 ก.ค.61                       
อ. 10 ก.ค.61                       
พ. 11 ก.ค.61                       
พฤ. 12 ก.ค.61                       
ศ. 13 ก.ค.61                       
ส. 14 ก.ค.61                       
อา. 15 ก.ค.61                       
จ. 16 ก.ค.61                       
อ. 17 ก.ค.61                       
พ. 18 ก.ค.61                       
พฤ. 19 ก.ค.61                       
ศ. 20 ก.ค.61                       
ส. 21 ก.ค.61                       
อา. 22 ก.ค.61                       
จ. 23 ก.ค.61                       
อ. 24 ก.ค.61                       
พ. 25 ก.ค.61                       
พฤ. 26 ก.ค.61                       
ศ. 27 ก.ค.61                       
ส. 28 ก.ค.61                       
อา. 29 ก.ค.61                       
จ. 30 ก.ค.61                       
อ. 31 ก.ค.61