หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พ. 1 ส.ค.61                     
พฤ. 2 ส.ค.61           
ศ. 3 ส.ค.61               
ส. 4 ส.ค.61                       
อา. 5 ส.ค.61                       
จ. 6 ส.ค.61             
อ. 7 ส.ค.61               
พ. 08 ส.ค.61                     
พฤ. 09 ส.ค.61                 
ศ. 10 ส.ค.61               
ส. 11 ส.ค.61                       
อา. 12 ส.ค.61                       
จ. 13 ส.ค.61                       
อ. 14 ส.ค.61                 
พ. 15 ส.ค.61                 
พฤ. 16 ส.ค.61                 
ศ. 17 ส.ค.61         
ส. 18 ส.ค.61                       
อา. 19 ส.ค.61                       
จ. 20 ส.ค.61           
อ. 21 ส.ค.61                   
พ. 22 ส.ค.61                     
พฤ. 23 ส.ค.61                       
ศ. 24 ส.ค.61         
ส. 25 ส.ค.61                       
อา. 26 ส.ค.61                       
จ. 27 ส.ค.61           
อ. 28 ส.ค.61                 
พ. 29 ส.ค.61               
พฤ. 30 ส.ค.61                       
ศ. 31 ส.ค.61