แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
คู่มือการใช้เครื่องมือ
1. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [120]
2. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [184]
3. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
4. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
5. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
6. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
7. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
8. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
9. pH meter MP220 (Please click to open) [583]
10. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
11. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
12. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [15691]
13. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
14. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
15. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [5117]
16. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [796]
17. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [1722]
18. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [503]
19. เครื่อง DSC (Please click to open) [10981]
20. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [5381]
21. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [877]
22. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [1862]
23. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [2874]