นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


''Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tuberculosis agents using molecular dynamics simulations''  


Author

-

Naruedon Phusi,  Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta,  Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Khomson Suttisintong, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop, James Spencer,  Adrian Mulholland  and Pornpan Pungpo


Journal

- Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University

Volume

- 11

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 31-35

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ