นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Quantitative Analysis of L-dopa in Mucuna pruriens by High Performance Liquid Chromatography


Author

-

Kitiya Kaiyafai, Chakhattrai Tapkeaw, Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong, Wipawee Saohin


Journal

- The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018

Volume

- 2018

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 140-140

Abstract

   

Introduction: The purpose of this study was to quantify the content of L-dopa in Mhamui India (Mucuna pruriens var. utilis) and Mhamui Thai (Mucuna pruriens var. pruriens) from different sources in Thailand. Materials and methods: The amount of L-Dopa in Mhamui seeds was analyzed by HPLC method using isocratic elution. The HPLC analysis was performed on C18 column (Phenomenex® 250 x 4.6 mm) and 20 mM sodium dihydrogen phosphate pH 2.5 containing 10 mM hexanesulfonate and methanol (80:20) as mobile phase at a flow rate of 1 ml/min and UV detection was at 280 nm. Results: The reliability of this analytical method was determined and presented as linearity (R2> 0.9995), accuracy (% recovery of 93.16-100.34 %), intra-day precision (% RSD of 0.156%) and inter-day precision (%RSD of 7.26%). The LOD and LOQ for L-dopa determination were found to be 16.25 ng/ml and 54.0 ng/ml, respectively. Roasting the seeds at 60°C resulted in the highest percent yield of L-dopa. Increasing the temperature during roasting would, however; result in the lower content of L-dopa. Additionally, the amounts of L-dopa from Mhamui India and Mhamui Thai was found at 3.54-3.70 and 6.23-6.68 % w/w, respectively. Furthermore, the amount of L-Dopa in the spray dried extract of Mhamui India using maltodextrin as carrier material was lower than those found in the extracts before drying process. Conclusion: The amounts of L-dopa in Mhamui India seeds from different sources were not different. Nevertheless, the amounts of L-dopa from Mhamui Thai was shown to be higher than those from Mhamui India.


Keywords

   

Mhamui India (Mucuna pruriens var. utilis), Mhamui Thai (Mucuna pruriens var. pruriens), L-DOPA, HPLC