นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effect of Ethanolic Crude Extracts of Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris) and Other 4 Thai Herbs on CYP3A4 Enzyme Activity.

Author

-

Benjabhorn Sethabouppha, Nattaphon Moolsri, Wiwat Srisawat, Thitidej Leutrakul,

Pannarat Akanithapichat, Suttasinee Suwannaku


Journal

- Proceeding of The 5th International Conference on Current Drug Development 2018 (CDD) and the 3rd In

Volume

- 5

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 252-253

Abstract

   

This research was aimed to examine the effect of ethanolic crude extracts of 5 Thai herbs, Kam Lang Seu Krong (Strychnos axillaris), Pak Chiang Da (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.), Ngeok Pla More (Acanthus ebracteatus), Pet Sang Kart (Cissus quadrangulars) and Jet Ta Mool Pleang Dang (Plumbago indica) on CYP3A4 enzyme function. Metabolic tests were carried out in vitro using rat liver microsome. Testosterone (TST) was used as a specific CYP3A4 probe substrate. The amount of major metabolite of TST was detected by using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). It was found that the ethanolic crude extract of Pak Chiang Da, Ngeok Pla More, Pet Sang Kart, Kam Lang Seu Krong and Jet Ta Mool Pleang Dang inhibited CYP3A4 enzyme activity in wide range (29.11, 21.8, 17.63, 62.79 and 61.09 % inhibition respectively). The same tests with hexane and aqueous extracts of these herbs are in progress.


Keywords

   

Herb-drug interaction, Cytochrome P450, CYP3A4, Strychnos axillaris, Cissus quadrangulars, Acanthus ebracteatus, Gymnema inodorum (Lour.) Decne, Plumbago indica