นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antioxidant activity, β-amyloid aggregation inhibition, and neuroprotective effect of cricket (Gryllus bimaculatus) ethanol extract 


Author

-

Patchrapon Boonsin1, Chantana Boonyarat2,3, Kusawadee Plekartoke2, Prasert Reubroycharoen4, Pornthip Waiwut1,*  


Journal

- Proceedings of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology

Volume

- 1

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-8

Abstract

   

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative illness associated with dementia and is the most prevalent among the elderly population. The cricket (Gryllus bimaculatus), a food and pharmaceutical insect, has been used as an antihypertension, antipyretic or anti-diarrhea. To evaluate the biological activities related with Alzheimer’s disease, the cricket was extracted with ethanol and then tested for antioxidant activity, neuroprotective effect, acetylcholineesterase inhibition and anti-beta-amyloid aggregation. The antioxidant activity of cricket extract was assessed by using 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2’azinobis-[3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid] (ABTS) assays. The cricket ethanol extract possessed antioxidant activity with IC50 values of 1.15 ± 2.8 and 1.70 ± 5.7 mg/ml by the DPPH assay and ABTS assay, respectively. The MTT assay and phase contrast microscope results showed that the extract significantly inhibited H2O2-induced SH-SY5Y neuronal cell death. In addition, it exhibited significant inhibitory effects on β-amyloid aggregation, but there was no inhibitory effect on acetylcholinesterase enzyme function. This study suggested that ethanol extract of cricket may be developed and applied for neuronal damage prevention.  


Keywords

   

Alzheimer's disease (AD), Gryllus bimaculatus, neuroprotective effect