นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief


Author

-

Sihabud, V., Duangjit, S., Yingngam, B., Pitchayajittipong, C.


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 14

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 122-131

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ