นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Method validation for vancomycin analysis in extemporaneous suspensions via HPLC


Author

-

Suwannarat, K., Kittiphinitnunta, K., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 14

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 132-141

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ