นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง


Author

-

พรพันธ์ เฉลิมรัมภ์, แสวง วัชระธนกิจ


Journal

- เภสัชกรรมไทย

Volume

- 12

Year

- 2563

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 93

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ
Keywords

   

อุบัติการณ์ โรคเบาหวานรายใหม่ ความดันโลหิตสูง ไทย