นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The developement of a computer based learning program for smoking cessation counselin skills for pharmacy professional

Author

- Chaikoolvatana A Kitwongsoonthorn U

Journal

- J Med Asso

Volume

- 92

Year

- 2009

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-8

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ