นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชม จ.ยโสธร

Author

- จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร

Journal

- การเเพทย์เ

Volume

- 2

Year

- 2551

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 192-202

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ