นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid.

Author

- Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R.

Journal

- Pharmaceutical Research.

Volume

- 1

Year

- 2009

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ