นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิเคราะหืต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร

Author

- จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน เเละสัมมนา มูลสาร

Journal

- การเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก

Volume

- 6

Year

- 2551

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 192-202

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ