นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation

Author

- Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka

Journal

- Biotechnology Letters

Volume

- 32

Year

- 2010

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 721-724

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ