นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Dietary intake of melatonin from tropical fruit altered urinary excretion of 6-sulfatoxymelatonin in healthy volunteers.

Author

-

Johns NP

Johns J

Porasuphatana S

Plaimee P

Sae-Teaw M.


Journal

- Journal of agriculture and food chemistry

Volume

- 61

Year

- 2013

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 913-919

Abstract

   

This study assessed the melatonin content of six tropical fruits and examined whether human consumption could contribute to dietary melatonin as measured by 6-sulfatoxymelatonin (aMT6-s, a marker of circulating melatonin in the body). Melatonin was extracted using methanol and analyzed by high-performance liquid chromatography. In a clinical crossover study, 30 healthy volunteers consumed selected fruits one at a time, with a 1week wash-out period between fruits, until completing all six fruits. Most fruits had moderate melatonin content. Significant increases in urine aMT6-s concentrations were seen after the consumption of pineapple (266%, p = 0.004), banana (180%, p = 0.001), and orange (47%, p = 0.007). The need to analyze melatonin both in fruit and as in vivo uptake was demonstrated. Further study is warranted regarding the clinical effect of fruit consumption in people with age-related melatonin reduction problems such as sleeplessness and illnesses involving oxidative damage.


Keywords

   

melatonin 6-sulfatoxmelatonin  fruit  antioxidant