นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital

Author

-

Sirima Suvarnakuta Jantama*, Tanyapong Kunawatanakul, Sarawut Semaram, Suppadet Sangsanon, Nidtaya Teerawattanasuk, Kaemwich Jantama


Journal

- IJPS

Volume

- 9

Year

- 2013

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 99-109

Abstract

   

Introduction= Acinetobacter baumannii is a gram negative bacterium causing nosocomial infection resulting in a high prevalence of antibiotic resistances. An increase in the prevalence of carbapenem-resistant A. baumannii (CRAB) has been reported worldwide. The objectives of this study were to investigate the antimicrobial resistance rates in clinical isolates of A. baumannii isolated from in-patients at Sunpasitthiprasong Hospital and to examine the occurrence of OXA-23 like carbapenemase among the CRAB isolates. Materials and Methods= The antimicrobial susceptibility of 33 A. baumannii clinical isolates was tested by agar disk diffusion. Fourteen isolates of CRAB were selected and subjected in detection of carbapenemase production by modified Hodge test. The occurrence of blaOXA-23-like gene in CRAB isolates was detected by polymerase chain reaction (PCR). The amplified fragment was purified and subjected to DNA sequencing. Results= Sixteen of thirty-three A. baumannii isolates (48.5%) were carbapenem resistance. Imipenem and meropenem resistance rates were 45.2% and 61.5%, respectively. Carbapenemase-producing isolates revealed by modified Hodge test was 71.4% (10 of 14). Out of 14 CRAB isolates, the blaOXA-23-like gene was detected in the majority (85.7%). Conclusion= This study reported data on antimicrobial resistance rate of clinical isolates of A. baumannii isolated at Sunpasitthiprasong Hospital. A. baumannii showed a high rate of antimicrobial resistance to commonly used antibiotics. In addition, the occurrence of OXA-23 like carbapenemase-producing strains among CRAB isolates was demonstrated.


Keywords

    Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii, Carbapenemase, blaOXA-23