นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Rate of Drug Interaction from Overriding Automatic Drug Interaction Warning System and from Different Prescriptions


Author

-

Kittitach Jaturapattarawong, Jatupol Sakultiew, Thampaphon Thawanwech, Aporn Jaturapattarawong, Nonglek Kunawaradisai, Sawaeng Watcharathanaki


Journal

- IJPS

Volume

- 13

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 676

Abstract

   

Introduction: At present, the incidence of Autism Spectrum Disorders (ASDs) steadily 
increases. Antipsychotic drug recommended for treatment of ASDs and available in Thailand is Risperidone. However, it can cause Extrapyramidal side effects (EPS).  The objective of this study was to measure the relationship between EPS and risperidone in ASDs by a screening tool called Prescription Sequence Symmetry Analysis (PSSA). Methods: This retrospective research used data from electronic database to identify prescriptions initiated with anticholinergic drugs before initiation
of risperidone (Marker to Index) and prescriptions initiated with risperidone before initiation of anticholinergic drugs (Index to Marker) during January 1, 2011 to December 31, 2015.  PSSA was used to analyze the relationship between risperidone and EPS and presented as sequence ratio. Results: Of 23 prescriptions identified, 20 (86.96%) prescriptions initiated with risperidone before the initiation of anticholinergic drugs (Index to Marker) and 3 (13.04%) prescriptions initiated with anticholinergic drugs before initiation of risperidone (Marker to Index). The sequence ratio (SR) was 6.67. Conclusion: Risperidone was associated with EPS in ASDs patients from PSSA which is convenient tool to use for drug safety surveillance.


Keywords

   

Risperidone, Autism spectrum disorders, EPS, Prescription Sequence Symmetry Analysis