นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Genome analysis of food-processing stressful-resistant probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis BF052, and its potential application in fermented soymilk


Author

-

Pattra Charnchai, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama


Journal

- FEMS Microbiology Letters

Volume

- 364

Year

- 2017

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-10

Abstract

   

In this study, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BF052 was demonstrated the growth capability in soymilk and could be thus supplemented as a probiotic starter that employed soymilk as one of its food vehicles. The complete genome sequence of BF052 was therefore determined to understand the genetic basis of BF052 as a technological and functional probiotic starter. The whole genome sequence of BF052 consists of a circular genome of 1938 624 bp with a G+C content of 60.50%.
This research highlights relevant genes involving in its adaptive responses to industrial and/or environmental stresses and utilization of α-galacto-oligosaccharides in BF052 strain compared with other representative bifidobacterial genomes.


Keywords

   

Bifidobacterium animalis; soymilk; probiotic starter; whole genome sequence