นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Incidence of adverse drug reactions due to systemic antibiotics from ADRs system at a community hospital


Author

-

Sarinya Nakdee, Suvapee Montreepo, Thanatcha Songmuang, Saweang Watcharathanakij, Nonglek Kunawaradisai


Journal

- IJPS

Volume

- 13

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 619-628

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ
Keywords

   

adverse reactions