นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: Case study from a school in Ubon Ratchathani Province.


Author

-

Jitkasame Benchakanta, Nonglek Kunawaradisai, Saksit Sripa.


Journal

- IJPS

Volume

- 13

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 467-488

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ
Keywords

   

smoking, behavior