นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam 


Author

-

Warankhana Khamkhoon1 , Kanokwan Hanchai 1 , Nguyen Thi Hoai2 , Le Thi Bich Hien2 , Ho Viet Duc2 , Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng1*

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand

2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam 


Journal

- Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS)

Volume

- 41

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 177-180

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ
Keywords

   

Acetylcholinesterase inhibitory activity, Total antioxidant power, Alkaloids, Flavonoids, Phenolics, Medicinal plants, Central Vietnam