นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Modeling and stability study of the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fast-dissolving spray-dried microparticles


Author

-

Bancha Yingngama, Karnnuttha Tantiraksaroja, Thitima Taweetaoa, Wandee Rungseevijitprapaa, Nuttapun Supakab, Adelheid H. Brantnerc,*

a Department of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani 34190, Thailand; b National Nanotechnology Centre, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand Science Park, Pathumthani 12120, Thailand; c Department of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, Universitaetsplatz 4/1, A-8010 Graz, Austria


Journal

- Powder Technology

Volume

- 0

Year

- 2018

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- doi:10.1016/j.powte

Abstract

   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591017308677


Keywords

   

Anthocyanins; Antidesma puncticulatum Miq.; Central composite design; Microparticles; Spray drying; Stability