นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Rhizomes and Selected Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD.


Author

-

Yingngam B1, Brantner A2, Jinarat D1, Kaewamatawong R1, Rungseevijitprapa W1, Suksamrarn A3, Piyachaturawat P4, Chokchaisiri R5.


Journal

- Chem Pharm Bull

Volume

- 66

Year

- 2018

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 65-70

Abstract

   

A method for quantification of diarylheptanoids in Curcuma comosa rhizomes and selected pharmaceutical preparations was established by using HPLC-diode array detector (DAD). The chromatographic separation of three diarylheptanoids [(3S)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (1), (3R)-1,7-diphenyl-(4E,6E)-4,6-heptadien-3-ol (2), and (3S)-1,7-diphenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (3)] was performed on a Luna C18 analytical column using gradient elution with 0.5% acetic acid in water and acetonitrile with a flow rate of 1 mL/min and a column temperature of 35°C. The calibration curves for the analytes showed good linearity (R2>0.999), high precision (relative standard deviation (RSD) <2%) and acceptable recovery (98.35-103.90%, RSD <2%). The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were 0.06-0.22 and 0.18-0.69 µg/mL, respectively. The results of all validated parameters were within the limits according to the International Conference on Harmonization (ICH) Guidelines. The established method was successfully applied for qualitative and quantitative determination of the three constituents in different samples of C. comosa and some commercial products in capsules. The simplicity, rapidity, and reliability of the method could be useful for the fingerprint analysis and standardization of diarylheptanoids, which are responsible for the estrogenic activity in raw materials and herbal medicinal products of C. comosa.


Keywords

   

Curcuma comosa; HPLC; diarylheptanoid; fingerprint analysis; method validation; standardization