นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Cratoxylum formosum ssp. pruniforum activates the TRAIL death receptor complex and inhibits topoisomerase I 


Author

-

Apiyada Nonpunya, Benjabhorn Sethabouppha, Stefano Rufini, Nattida Weerapreeyakul


Journal

- South African Journal of Botany (SAJB)

Volume

- 114

Year

- 2018

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 150-162

Abstract

   

Six species of Cratoxylum are found in Thailand. Whether the Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum (CFP) has anticancer properties requires investigation. CFP exhibited cytotoxicity against hepatocellular carcinoma HepG2 cells. Based on FTIR microspectroscopy, CFP raised the respective lipid and nucleic acid content and β-pleated sheet in HepG2 cells, suggesting a change in the secondary protein structure. CFP induced apoptosis by increasing the activities of various caspases. Overexpression of TRAILR2 indicated the extrinsic pathway while expression of Bax/Bcl-2 ratio indicated the intrinsic pathway and decreased expression of Bid indicated cross-talk between the two. CFP alkylated the DNA and caused DNA damage, which may be the initial step in the intrinsic pathway. CFP indirectly and directly inhibited Top IB enzyme activity and decreased PARP—the protein-related DNA repair process. CFP could, thus, protect the resistance mechanism of cancer by reversing the effect of Top as confirmed by apoptosis induction in the resistant HepG2 cells. The phytochemical analysis suggested that the compounds playing an important role in the anticancer activity of CFP are a group of xanthones.


Keywords

   

Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum

Apoptosis

FTIR

Death receptor pathway

Intrinsic pathway

Topoisomerase inhibitor