นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of rice bran oil loaded niosomes for anti-aging cosmetics (Proceeding ระดับนานาชาติ)


Author

-

Chudanut Akarachinwanit

Warisada Sila-on

Sureewan Bumrungthai

Kiho Miyazato

Yoshihiro Hayakawa

Sureewan Duangjit


Journal

- The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7)

Volume

- 1

Year

- 2017

Publication type

-

Page list

- 101-108

Abstract

   

Rice bran oil (RBO) has become a valuable natural compound since its several bioactive activities were published. RBO can be used in anti-aging cosmetic raw materials due to its antioxidant compositions, such as γ-oryzanol (OZ), vitamin B, vitamin E, essential oil and minerals and dietary fibers.  To date, several research articles have been published regarding the development of γ- OZ for anti-aging cosmetics. The nanotechnology e.g., micelles, liposomes, niosomes, microemulsions have been introduced to overcome the skin barrier, stratum corneum. However, the nanotechnology was limited in the laboratory field. The aim of this study was to develop rice bran oil loaded niosomes for anti-aging cosmetics. Focusing on large scale production, the production process was optimized for serving the industries. RBO loaded niosomes contained a constant set amount of nonionic surfactant and cholesterol (1:1) and the oleic acid was prepared by using a probe and bath type sonicator. The production parameter was varied. The physicochemical characteristics of niosomes, such as vesicle size, size distribution, zeta potential and entrapment efficiency were determined. The RBO loaded niosomes were incubated at 5±1 °C for over 120 days in the stability study. The results indicated the vesicle size of  RBO loaded niosomes was at 150-250 nm for both sonication  methods with a size distribution of less than 1. The zeta potential of all niosome formulation was negative charge. Considering the physicochemical characteristics of RBO loaded niosomes, the finding suggests that the bath type sonicator may be utilized in the large scale production of niosome formulation.


Keywords

   

RICE BRAN OIL, ORYZANOL, NIOSOMES, ANTI-AGING COSMETICS