ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561


ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษา 2561

มีรายการดังต่อไปนี้

1. ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561

   สอบระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2561

2. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561

   สอบระหว่างวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561Tags :ตารางสอบ 1/2561

เอกสารประกอบ

ตารางสอบกลางภาค 1/2561

กลับไปหน้าหลัก