ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Online-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดย Professor Dr. Ros Kane จาก University of Lincoln และDr. Keivan Ahmadi จาก Imperial College London

phar_news_icon

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ website PharMOOC@UBU