1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II(Musculoskeletal system)


วันที่ 17/10/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 17/10/2018 (16:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก