กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 8


วันที่ 18/10/2018 (12:00) | ถึงวันที่ 18/10/2018 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 8


กลับไปหน้าหลัก