ตรวจรับงานออกแบบอาคารฯ งวดสุดท้าย


วันที่ 22/10/2018 (08:30) | ถึงวันที่ 22/10/2018 (16:30)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


ผู้ให้บริการออกแบบ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกแบบ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง


กลับไปหน้าหลัก