ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา


วันที่ 13/05/2020 (13:30) | ถึงวันที่ 13/05/2020 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก