1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 14.กรณีศึกษา 2 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล


วันที่ 06/10/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 06/10/2020 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3



กลับไปหน้าหลัก