บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางเย็นฤดี แม่นมั่น

พนักงานธุรการ

คุณวุฒิ
phar_user

นางเย็นฤดี แม่นมั่น
Mrs.Yenruedee Manmun
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
: 045353644
: yenruedee.m@ubu.ac.th


ติดต่อ นางเย็นฤดี แม่นมั่น

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed