บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางนารี แก้ววงษา

พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1

คุณวุฒิ
   ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป
       - ปี พ.ศ.2544
phar_user

นางนารี แก้ววงษา
Mrs.Naree Kawwongsa
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1
: 045353607
: naree.k@ubu.ac.th


ติดต่อ นางนารี แก้ววงษา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed