บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

อาจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2538
   Ph.D. Medicinal Chemistry and Pharmacognocy
       - ปี พ.ศ.2544
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: surachai.j@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 3 Documents by author
- 163 Citations by 162 documents
- 3 h-index

ติดต่อ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed