ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565

Share this Post: