ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2565

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ไฟล์เอกสารที่ 1
2 ไฟล์เอกสารที่ 2
Share this Post: